24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar! Klik & Bel Direct

Garantiebepalingen

Op alle door MMA Loodgieter Amsterdam ontstopte en gereinigde rioleringen en overige leidingen zijn een garantietermijn van drie maanden van toepassing. Eventuele verstoppingen binnen deze termijn worden kostenneutraal verholpen. Op deze garantie hanteren wij de volgende uitsluitingsgronden:

  • De verstopping mag niet zijn veroorzaakt door verzakkingen
  • De verstopping mag niet zijn veroorzaakt door een breuk
  • De verstopping mag niet zijn veroorzaakt door een defect aan het rioleringsstelsel
  • De verstopping mag niet zijn veroorzaakt door een voorwerp, obstakel of een substantie die niet in een afvoer of riolering thuis en niet behoren te worden afgevoerd.

Wilt u weten wat u zelf kunt doen om de reiniging van de leidingen of riolering? U kunt deze informatie vinden onder verstoppingen op onze website en altijd even vragen aan de loodgieter wat u kunt doen. De oplossingen van MMA zijn altijd duurzaam.